KontaktSprawy techniczne związane ze stroną i projektem: kierownikw@inetkox.pl
Ogólne zapytania: kontakt@inetkox.pl lub przez komunikator CURSE